Cym | Eng

Newyddion

‘Green Space Index’ diweddaraf Fields in Trust ar gyfer 2024

Date

12.06.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae ymchwil gan Fields in Trust wedi datgelu bod 28% o blant o dan naw oed yng Nghymru yn byw mwy na 10 munud ar droed o barc – gyda’r nifer yn codi i 31% ar draws Prydain i gyd.

Mae’r canlyniadau’n rhan o ‘Green Space Index’ yr elusen – baromedr blynyddol o ddarpariaeth parciau a mannau gwyrdd sy’n hygyrch i’r cyhoedd ledled Prydain.

Dywed Fields in Trust fod yr ymchwil yn amlygu pryder cynyddol am hygyrchedd meysydd chwarae i blant ym Mhrydain, gyda goblygiadau i iechyd, lles, a gweithgaredd corfforol.

Mwy o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors