Cysylltwch â ni
Cym | Eng

News

Arolygon Tlodi Plant a Theuluoedd 2024 nawr ar agor

Date

01.05.2024

Category

News

Archwiliwch

Mae’r Arolygon Tlodi Plant a Theuluoedd 2024, sy’n cael eu cynnal gan Plant yng Nghymru mewn partneriaeth â Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru (ECPN), bellach ar agor.

Mae’r arolygon blynyddol yn ceisio nodi a deall mwy am y broblemau presennol ac effaith tlodi ar blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.

Bydd y canfyddiadau’n cael eu cyhoeddi a’u lledaenu ym mis Hydref 2024, gyda’r nod o helpu i lunio a llywio polisi ac arfer yng Nghymru.

Mae tair fersiwn o’r arolygon ar gael – un ar gyfer ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol, un ar gyfer rhieni a gofalwyr, ac un ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’r arolygon yn cymryd tua 15 munud i’w cwblhau.

Dyddiad cau ar gyfer yr arolygon: 5 Mehefin 2024

More information

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors