Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Date

02.03.2023

Category

Ariannu

Ariannu: Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Archwiliwch

Mae’r Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau ar gyfer prosiectau yng Nghymru sydd â’r nod o gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Gallwch ymgeisio am hyd at £10,000 ar y tro i uchafswm o £20,000 yn ystod cyfnod o 12 mis.

Mae’r gronfa yn bennaf ar gyfer prosiectau a mudiadau sy’n anelu at:

  • dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac ar eu traws
  • gwella’r llefydd a’r mannau sy’n bwysig i gymunedau
  • helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, trwy eu cefnogi yn ystod y cam cynharaf posibl.
  • cefnogi pobl, cymunedau a sefydliadau sy’n wynebu galwadau a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol i’r argyfwng costau byw.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn parhau.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors