Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Ymgeisiwch i ymuno â Phanel Ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru

Date

20.06.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes eisiau apwyntio aelodau newyd i’w phanel ymgynghorol.

Mae’r panel yn cyflawni rôl allweddol yn llywodraethiant swyddfa’r Comisiynydd, gan ddarparu cyngor annibynnol, cymorth, craffu a her i’r Comisiynydd a’i thîm. Bydd yr aelodau hefyd yn chwarae rhan gynghorol bwysig wrth sicrhau bod cynllun tair blynedd newydd y Comisiynydd, Gwella Bywyd i Blant yng Nghymru, yn cael ei gyflawni.

Mae’r Comisiynydd am benodi rhwng 12 a 18 o aelodau newydd sydd â gwybodaeth am faterion sy’n effeithio ar blant yng Nghymru, drwy broses gystadleuol agored. Bydd y penodiadau am gyfnod o dair blynedd, yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2023.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Mehefin 2023.

Mwy o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors