Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Adroddiad chwarae mewn ysbytai

Date

12.10.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae Starlight Children’s Foundation wedi cyhoeddi adroddiad ar gyflwr presennol chwarae mewn lleoliadau gofal iechyd plant ar draws y DU, i gyd-fynd ag Wythnos Chwarae mewn Ysbytai (10 i 14 Hydref) 2022.

Mae’r Play in Hospital Report 2022 yn amlygu pwysigrwydd chwarae plant i’w hiechyd meddwl a’u lles tra yn yr ysbyty. Mae’n archwilio sut y gall cyfleoedd chwarae bob dydd mewn gofal iechyd leihau’r pryder a’r ofn a brofir yn aml gan blant yn yr ysbyty.

Mae’r adroddiad yn galw ar frys ar leoliadau gofal iechyd y DU i roi mwy o flaenoriaeth i chwarae plant wrth i’r GIG addasu i’r normal newydd ac, yn yr hir dymor, i arbenigwyr chwarae iechyd gael eu gweld fel rhan hanfodol o’r gweithlu gofal iechyd.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors