Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

A allwch chi helpu i ddatblygu camau Gwrth-hiliol Cymru ar gyfer y sector gofal plant a chwarae?

Date

08.08.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cymorth gan unigolion i ddatblygu a mireinio’r camau arfaethedig yn ei Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru mewn perthynas â’r sector gofal plant a chwarae.

Mae Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru yn nodi’r nodau a’r camau gweithredu ar gyfer Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, cyrff statudol a sefydliadau trydydd sector wrth fynd i’r afael â hiliaeth sefydliadol a systemig yng Nghymru. Mae’r camau gweithredu yn y cynllun yn cael eu gosod yn erbyn y weledigaeth o fod yn genedl wrth-hiliol erbyn 2030.

Bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu grŵp llywio i arwain y gwaith, yn ogystal â grwpiau gorchwyl a gorffen a grwpiau ffocws i ymgysylltu â rhieni a staff y sector gofal plant a chwarae. Mae gan Llywodraeth Cymru ddiddordeb arbennig mewn cynnwys y rhai o gefndiroedd Du ac Asiaidd Lleiafrifoedd Ethnig yn y gwaith hwn.

I gymryd rhan, e-bostiwch erbyn 9 Medi.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors