Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Hawl i chwarae

Hwyl yn yr ardd

Pwnc

Hawl i chwarae

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Hwyl yn yr ardd

Awdur: blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Charles Williams
Dyddiad: Ebrill 2020

Mae’r llyfr stori hwn wedi ei anelu at blant ysgol gynradd a’u rhieni. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol ar gyfer ymarferwyr i gefnogi eu gwaith gyda phlant a theuluoedd.

Mae’r stori yn dangos pwysigrwydd cymunedau cefnogol a goddefgar wrth helpu plant i gyflawni eu hawl i chwarae.

I ysgrifennu’r llyfr stori hwn, fe wnaethom weithio gyda storïwr, darlunydd, a phlant blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Charles Williams yng Nghaerllion. Gyda chefnogaeth y storïwr, creodd y plant stori chwareus, llawn dychymyg. Cafodd eu syniadau a’u lluniau eu rhannu gyda’n darlunydd, ddaeth â’u stori’n fyw yn y llyfr stori terfynol.

Mae’n ddilyniant annibynnol i Hwyl yn y dwnjwn.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors