Cym | Eng

Digwyddiad arall

Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae (cyfrwng Cymraeg), Caerdydd

Dyddiad

23-25/07/2024

Amser

09:30am - 3:30pm

Pris (aelod)

£0

Pris (ddim yn aelod)

£0

Trefnydd

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Lleoliad

Caerdydd

Mae’r cwrs tridiau hwn yn rhoi cyflwyniad i waith chwarae – gyda chymysgedd o wybodaeth ymarferol a theori.

Nid oes unrhyw gymwysterau mynediad cyn belled â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

Cynhelir y cwrs rhwng 10:00am a 4:00pm yng Nghastell-nedd Port Talbot ar y diwrnodau canlynol:

  • 23 Gorffennaf 2024
  • 24 Gorffennaf 2024
  • 25 Gorffennaf 2024

Rhaid i gyfranogwyr cymwys fodloni’r meini prawf canlynol:

  • â hawl i weithio a byw yng Nghymru
  • bod yn gyflogedig neu’n gwirfoddoli mewn lleoliad gofal plant neu chwarae
  • fod dros 16 mlwydd oed
  • ni ddylai fod ar gwrs a ariennir gan Lywodraeth Cymru eisoes.

Mwy o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors