Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Ei gwneud hi’n bosibl i gyflawni digonolrwydd chwarae…

Pwnc

Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Ei gwneud hi’n bosibl i gyflawni digonolrwydd chwarae…

Awduron: Wendy Russell, Mike Barclay, Charlotte Derry a Ben Tawil
Dyddiad: Gorffennaf 2020

Mae’r astudiaeth hon yn canolbwyntio ar yr amodau sy’n helpu awdurdodau lleol i gymryd camau gweithredu i gefnogi cyfleoedd plant i chwarae. Mae’n gwneud 13 o argymhellion ar gyfer camau gweithredu all helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu cyfrifoldebau Dyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Mae hefyd yn cynnwys 26 o enghreifftiau o gamau gweithredu a gymerodd awdurdodau lleol i gefnogi chwarae plant. Mae pob enghraifft yn anelu i arddangos y cyd-destunau, y prosesau a’r bobl unigryw oedd ynghlwm â phob un, a chynnig syniadau y gellid eu haddasu i’r bobl hynny sy’n gweithio i gefnogi chwarae plant.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 22.11.2023

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022 Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Adroddiad ymchwil o wybodaeth o arolygon a gwblhawyd gan blant yng Nghymru fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae 2022

Gweld

Ymchwil | 06.06.2023

Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol

Cyflwyniad i ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru.

Gweld

Ymchwil | 27.03.2023

Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru

Cynllun sy'n cynnwys blaenoriaethau ar gyfer cynyddu sgiliau’r gweithlu yn ymwneud â chwarae plant.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors