Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Pwnc

Pecyn cymorth

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Ionawr 2015

Mae’r canllaw arfer da hwn wedi ei ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am neu sydd ynghlwm â rheoli neu ddatblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr newydd neu rai sy’n bodoli eisoes.

Mae’r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth glir a chryno er mwyn cefnogi awdurdodau lleol sy’n datblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr newydd, a rhai sy’n bodoli eisoes, gyda darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar. Mae’n cynnwys gwybodaeth i’n helpu i ddeall a mynd i’r afael â meysydd penodol sy’n peri pryder. Mae hefyd yn darparu offer ymarferol, cam-wrth-gam, templedi a modelau o ddarpariaeth llwyddiannus.

Datblygwyd y canllaw hwn gyda phrosiect Y Daith Ymlaen, Achub y Plant. Fe wnaethom sefydlu ac ymgynghori â grŵp ffocws o ddarparwyr y gwnaeth eu profiadau ein helpu i ddatblygu’r modelau ac i fynd i’r afael â’r materion pwysicaf.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Datblygu a rheoli mannau chwarae Datblygu a rheoli mannau chwarae

Mae’r pecyn hwn wedi ei ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli neu ddatblygu man chwarae cymunedol.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant

Pecyn i gefnogi pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau chwarae, blynyddoedd cynnar ac addysg i ddarparu chwarae rhannau rhydd.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Creu mannau chwarae hygyrch Creu mannau chwarae hygyrch

Pecyn i gynorthwyo’r bobl hynny sy’n rhan o ddatblygu ac uwchraddio mannau chwarae hygyrch.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors