Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Cymunedau Chwareus

Pwnc

Canllaw

Dyddiad cyhoeddi

28.03.2023

Darllen yr adnodd

Cymunedau Chwareus

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Mai 2019

Mae’r canllaw hwn yn cael ei anelu at rieni, gofalwyr, grwpiau cymunedol a phobl sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd.

Mae’n edrych ar sut i wneud yn siŵr bod gan blant ddigon o le, amser a chaniatâd i chwarae yn eu bywydau bob dydd yn ogystal â sut i oresgyn rhwystrau i chwarae. Mae Cymunedau Chwareus yn amlinellu’r hyn ellir ei wneud i wneud cymunedau yn fwy chwareus ac mae’n cynnwys enghreifftiau o sut y mae wedi ei wneud mewn ardaloedd eraill o Gymru.

Datblygwyd y canllaw hwn mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Canllaw | 14.01.2024

Ffocws ar chwarae – Pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored Ffocws ar chwarae – Pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored

Papur briffio ar gyfer darparwyr darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored, sy'n gydnabod a deall pwysigrwydd y darpariaeth gwaith chwarae hwn yn y gymuned.

Gweld

Canllaw | 28.09.2023

Cymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru Cymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru

Mae’r canllaw yn rhoi trosolwg o ba gymwysterau sydd ar gael a beth yw’r gofynion cyfreithiol ar gyfer gweithwyr chwarae a rheolwyr.

Gweld

Canllaw | 28.03.2023

Gweithdy hawl i chwarae Gweithdy hawl i chwarae

Mae’r gweithdy hwn yn anelu i gynyddu ymwybyddiaeth am yr hawl i chwarae.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors