Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Yr hyn sydd gan blant i’w ddweud am chwarae yng Nghymru

Pwnc

Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Yr hyn sydd gan blant i’w ddweud am chwarae yng Nghymru

Awdur: David Dallimore
Dyddiad: Tachwedd 2019

Mae’r adroddiad hwn yn tynnu ynghyd ddata o holiaduron a gwblhawyd gan bron i 6,000 o blant ar draws 13 o awdurdodau lleol yng Nghymru fel rhan o’u Hasesiadau Digonolrwydd Chwarae yn 2019.

Mae rhaid i awdurdodau lleol ddefnyddio’r templed Asesiad Digonolrwydd Chwarae i ddangos sut y maen nhw wedi ymgynghori gyda phlant. Mae Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Llywodraeth Cymru yn cynnwys arolwg y gall awdurdodau lleol ei ddefnyddio i gasglu data ar farn plant am y cyfleoedd i chwarae yn eu cymdogaethau. Mae’r adroddiad hwn yn archwilio’r canlyniadau a gasglwyd trwy’r arolwg.

Mae’r adroddiad yn dangos pan roddir caniatâd iddynt fynd allan a phan allant chwarae yn y mannau yr hoffent, mae’r mwyafrif o blant yn fodlon gyda’u cyfleoedd chwarae. Er hynny, mae’r adroddiad yn dynodi nifer o rwystrau i chwarae, yn cynnwys chwarae’r tu allan yn eu cymdogaethau lleol.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 22.11.2023

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022 Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Adroddiad ymchwil o wybodaeth o arolygon a gwblhawyd gan blant yng Nghymru fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae 2022

Gweld

Ymchwil | 06.06.2023

Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol

Cyflwyniad i ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru.

Gweld

Ymchwil | 27.03.2023

Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru

Cynllun sy'n cynnwys blaenoriaethau ar gyfer cynyddu sgiliau’r gweithlu yn ymwneud â chwarae plant.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors