Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Welingtons Croen Llewpard, Het Silc a Phiben Sugnwr Llwch…

Pwnc

Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Welingtons Croen Llewpard, Het Silc a Phiben Sugnwr Llwch…

Awduron: Stuart Lester a Wendy Russell
Dyddiad: Mai 2013

Mae’r astudiaeth hon yn archwilio sut y bu i awdurdodau lleol ymateb i ran gyntaf y Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i asesu os yw eu hardal yn darparu digon o gyfleoedd chwarae ar gyfer plant.

Mae’n defnyddio data o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae 20 o awdurdodau lleol, ynghyd â dogfennau perthnasol eraill a chyfweliadau. Mae’r adroddiad yn cloi gyda phedwar ‘amod allweddol’ argymelledig fyddai’n cefnogi awdurdodau lleol i gynnal y momentwm a gynhyrchir gan y broses Asesiad Digonolrwydd Chwarae.

Yr amodau allweddol hyn yw:

  • Cynnal dialog
  • Meithrin cymuned barhaus o ddysg ac arfer
  • Cydnabod cymhwysedd plant a chyfrifoldeb oedolion tuag at gyd-ddoethineb
  • Arbrofi.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 22.11.2023

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022 Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Adroddiad ymchwil o wybodaeth o arolygon a gwblhawyd gan blant yng Nghymru fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae 2022

Gweld

Ymchwil | 06.06.2023

Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol

Cyflwyniad i ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru.

Gweld

Ymchwil | 27.03.2023

Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru

Cynllun sy'n cynnwys blaenoriaethau ar gyfer cynyddu sgiliau’r gweithlu yn ymwneud â chwarae plant.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors