Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol…

Pwnc

Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol…

Awduron: Stuart Lester a Wendy Russell
Dyddiad: Mehefin 2014

Mae’r astudiaeth hon yn edrych yn ôl dros flwyddyn gyntaf y broses digonolrwydd cyfleoedd chwarae statudol, ac ymlaen at gychwyn ail ran y Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Mae’r ddyletswydd yn mynnu y dylai awdurdodau lleol sicrhau bod eu hardal leol yn darparu cyfleoedd digonol i blant chwarae.

Pwrpas yr astudiaeth oedd i edrych ar:

  • yr hyn ddigwyddodd dros y 12 mis wedi cyflwyno’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae cyntaf i Lywodraeth Cymru yn 2013
  • sut y gwnaeth awdurdodau lleol dethol ymbaratoi i ymateb i gychwyn ail ran y Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

 

Ond ar gael yn Saesneg

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 22.11.2023

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022 Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Adroddiad ymchwil o wybodaeth o arolygon a gwblhawyd gan blant yng Nghymru fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae 2022

Gweld

Ymchwil | 06.06.2023

Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol

Cyflwyniad i ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru.

Gweld

Ymchwil | 27.03.2023

Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru

Cynllun sy'n cynnwys blaenoriaethau ar gyfer cynyddu sgiliau’r gweithlu yn ymwneud â chwarae plant.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors