Cym | Eng

Swyddi Sector

Gweithiwr Cymorth Sesiynol

Closing date

17/07/2024

Mudiad: Plant Dewi
Lleoliad: Canolfan Deuluol St Paul’s, Llanelli
Oriau gwaith: Yn ôl yr angen
Cyflog: Mae cyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn berthnasol
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Gorffennaf 2024

Pwrpas y rôl hon yw cyflenwi dros absenoldebau staff, megis hyfforddiant, salwch a gwyliau blynyddol ar gyfer staff yn y feithrinfa, y crèche, a’r grŵp rhieni a phlant bach.

Byddwch yn gweithio gydag aelodau eraill o staff fel rhan o dîm, yn gofalu am a chyflwyno gweithgareddau ar gyfer plant cyn-ysgol, plant ysgol gynradd a rhieni yn y ganolfan.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster mewn gofal plant lefel 2, neu’n gweithio tuag at lefel 3 neu uwch. Bydd gennych hefyd brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd.

Rhagor o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors