Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Swyddi Sector

Gweithiwr Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol

Closing date

28-03-2024

Mudiad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Torfaen

Oriau gwaith: 27.5 awr yr wythnos (contract dros dro o bum wythnos)

Cyflog: £23,893 i £25,545 y flwyddyn pro rata

Dyddiad cau: 28 Mawrth 2024

Dyddiad dechrau: 22 Gorffennaf 2024

Gan weithio fel rhan o dîm Gwasanaeth Chwarae Torfaen, pwrpas y rôl hon yw helpu i ddarparu gweithgareddau chwarae yn ystod gwyliau ysgol. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys gwersylloedd chwarae a lles, gwersylloedd bwyd a hwyl a chynlluniau chwarae i annog lles cadarnhaol.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol rywfaint o brofiad blaenorol o waith chwarae neu weithio gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch hefyd yn amyneddgar, yn ofalgar ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da.

Mae safon dda o addysg hyd at lefel TGAU ynghyd â chymhwyster lefel 2 perthnasol mewn gwaith chwarae, gwaith ieuenctid, gofal blynyddoedd cynnar, addysg neu gyfwerth yn ddymunol ar gyfer y rôl hon.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors