Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Swyddi Sector

Goruchwyliwr Safle Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol

Closing date

28-03-2024

Mudiad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Torfaen

Oriau gwaith: 27.5 awr yr wythnos (contract dros dro o bum wythnos)

Cyflog: £23,893 i £25,545 y flwyddyn pro rata

Dyddiad cau: 28 Mawrth 2024

Dyddiad dechrau: 22 Gorffennaf 2024

Gan weithio fel rhan o dîm Gwasanaeth Chwarae Torfaen, pwrpas y rôl hon yw gweithredu fel y gweithiwr arweiniol ar y safle. Byddwch yn helpu i ddarparu gweithgareddau chwarae yn ystod gwyliau ysgol. Mae hyn yn cynnwys gweithredu gwersylloedd chwarae a lles, gwersylloedd bwyd a hwyl a chynlluniau chwarae i annog lles cadarnhaol.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd oruchwylio tîm bychan o staff a gwirfoddolwyr i gyflwyno gweithgareddau chwarae o fewn darpariaeth sy’n annog lles meddyliol a chorfforol cadarnhaol.

Yn ddelfrydol bydd gennych rywfaint o brofiad blaenorol o waith chwarae neu weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae meddiant o neu yn gweithio tuag at gymhwyster lefel 3 perthnasol mewn gwaith chwarae, gwaith ieuenctid, gofal blynyddoedd cynnar neu gyfwerth yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors