Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Swyddi Sector

Swyddog Arweiniol Polisi ac Eiriolaeth

Closing date

22/05/2024

Mudiad: Blynyddoedd Cynnar Cymru

Lleoliad: Gweithio hybrid – gartref a naill ai swyddfa Gogledd neu De Cymru

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos

Cyflog: £35,471.80 y flwyddyn

Dyddiad cau: 22 Mai 2024

Dyddiad cyfweliad: 10 Mehefin 2024

Pwrpas y rôl hon yw darparu arweiniad ar gyfer holl ymatebion polisi Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Byddwch yn arwain yr ymateb gwybodus am dystiolaeth i ymgynghoriadau gan gynnwys ceisio deall ac adlewyrchu barn aelodaeth Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Mae’r rôl hon yn ganolog i gynllun strategol y sefydliad ac yn ganolog i nodau Blynyddoedd Cynnar Cymru, sef i ddylanwadu ar bolisi yng Nghymru a bod yn llais i’r sector blynyddoedd cynnar.

Byddwch yn rhan o’r tîm rheoli, yn adrodd i’r prif swyddog gweithredol ac yn gweithio ochr yn ochr â staff rheoli eraill.

Mae profiad diweddar o waith polisi neu eiriolaeth mewn perthynas â’r sector blynyddoedd cynnar, neu faes cysylltiedig agos yn hanfodol i’r rôl hon.

Mwy o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors