Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Swyddi Sector

Cynghorydd Polisi

Closing date

01-12-2023

Mudiad: Comisiynydd Plant Cymru

Lleoliad: Gweithio hybrid – Port Talbot ac o bell

Oriau gwaith: 28 awr yr wythnos, cyfnod penodol am 12 mis

Cyflog: £25,968 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)

Dyddiad cau: 1 Rhagfyr 2023

Dyddiad cyfweliad: 8 Ionawr 2024

Pwrpas y rôl hon yw gweithio fel rhan o dîm Polisi a Materion Cyhoeddus y Comisiynydd. Byddwch yn dadansoddi ac yn dylanwadu ar bolisi ac arfer yn Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar les plant, pobl ifanc a theuluoedd ar lefel genedlaethol a lleol, gan ystyried safbwyntiau plant a phobl ifanc.

Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am feysydd gwaith penodol sy’n ymwneud â themâu polisi, ymateb i ymgynghoriadau’r llywodraeth a hyrwyddo hawliau plant yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ennyn hyder gydag amrywiaeth o randdeiliaid o blant a phobl ifanc i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar y lefel uchaf. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth fanwl o faterion polisi ac ymarfer sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors