Cym | Eng

Swyddi Sector

Aelod o Grŵp Ysgrifennu NOS (rol wirfoddol)

Closing date

31/07/2023

Mudiad: Consortiwm Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)
Lleoliad: Gweithio o bell
Oriau Gwaith: Amser a gallu i fynychu cyfarfodydd ar-lein yn rheolaidd am gyfnod o chwech i naw mis (o fis Gorffennaf 2024 ymlaen)
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Gorffennaf 2024

Mae Consortiwm NOS Gwaith Chwarae’r DU yn chwilio am unigolion ag ystod o sgiliau a gwybodaeth mewn gwaith chwarae, cymwysterau neu ddatblygu safonau i fod yn rhan o’r adolygiad o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Chwarae.

Mae’r consortiwm yn recriwtio aelodau gwirfoddol ar gyfer Grŵp Ysgrifennu NOS. Grŵp o arbenigwyr ymroddedig o’r sector fydd y grŵp a fydd yn datblygu’r gwaith o ysgrifennu safonau galwedigaethol newydd ar gyfer gwaith chwarae yn ystod 2024/25. Mae’r swyddi yn ddi-dâl felly gofynnir i ymgeiswyr ystyried yr ymrwymiad amser yn ofalus.

Mae Consortiwm Gwaith Chwarae NOS y DU yn cynnwys Chwarae Cymru, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland, Play England a’r Playwork Foundation. Sefydlwyd y consortiwm i gynllunio’n strategol ar gyfer dyfodol mentrau datblygu’r gweithlu a mentrau sgiliau sector ar draws y pedair gwlad, gan gynnwys yr adolygiad hwn o’r NOS.

Mae uchafswm o wyth swydd ar gyfer y rôl hon. Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu 80% o gyfarfodydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r grŵp ysgrifennu, anfonwch e-bost atom yn esbonio sut yr ydych yn bodloni’r gofynion o ran y priodoleddau, y sgiliau a’r wybodaeth a restrir yn y fanyleb person isod, ynghyd â CV.

I gael gwybod mwy am y broses adolygu NOS gwaith chwarae, gweler Taflen wybodaeth #1.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors