Cym | Eng

Swyddi Sector

Aelod Grŵp Cyfeirio Arbenigol NOS (rol wirfoddol)

Closing date

31/07/2023

Mydiad: Consortiwm Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)
Lleoliad: Gweithio o bell
Oriau gwaith: Presenoldeb mewn dau neu dri chyfarfod yn ystod y broses ddatblygu NOS, yn ôl yr angen (dros gyfnod o chwech i naw mis)
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Gorffennaf 2024

Mae Consortiwm NOS Gwaith Chwarae’r DU yn chwilio am unigolion ag ystod o sgiliau a gwybodaeth mewn gwaith chwarae, cymwysterau neu ddatblygu safonau i fod yn rhan o’r adolygiad o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Chwarae.

Mae’r consortiwm yn recriwtio aelodau gwirfoddol ar gyfer Grŵpiau Cyfeirio Arbenigol NOS, i gefnogi gwaith Grŵp Ysgrifennu Nos. Pwrpas y grwpiau hyn fydd bod yn gyfaill beirniadol i’r Grŵp Ysgrifennu NOS a Chonsortiwm Gwaith Chwarae NOS y DU. Mae’r swydd yn ddi-dâl felly gofynnir i ymgeiswyr ystyried yr ymrwymiad amser yn ofalus.

Mae Consortiwm Gwaith Chwarae NOS y DU yn cynnwys Chwarae Cymru, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland, Play England a’r Playwork Foundation. Sefydlwyd y consortiwm i gynllunio’n strategol ar gyfer dyfodol mentrau datblygu’r gweithlu a mentrau sgiliau sector ar draws y pedair gwlad, gan gynnwys yr adolygiad hwn o’r NOS.

Mae uchafswm o wyth swydd ar gyfer y rôl hon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r grŵp cyfeirio arbenigol, anfonwch e-bost atom yn esbonio sut yr ydych yn bodloni’r gofynion o ran y priodoleddau, y sgiliau a’r wybodaeth a restrir yn y fanyleb person isod, ynghyd â CV.

I gael gwybod mwy am y broses adolygu NOS gwaith chwarae, gweler Taflen wybodaeth #1.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors