Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Meddwl am rannau rhydd mewn ysgolion

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

01.09.2020

Darllen yr adnodd

Meddwl am rannau rhydd mewn ysgolion

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Medi 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i ddarparu cyngor i ymarferwyr yn y sector addysg am ddefnyddio deunyddiau chwarae rhannau rhydd. Mae’n edrych ar ddefnyddio chwarae rhannau rhydd yn ystod amser chwarae ac yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’n cyflwyno ystod eang o ymchwil i ymyriadau rhannau rhydd yn ystod amser chwarae yn ogystal ag adrodd ar ganfyddiadau o astudiaeth amser cinio benodol. Mae’n cyflwyno enghreifftiau a chynghorion ar sut y mae defnyddio a darparu rhannau rhydd mewn lleoliad ysgol yn cefnogi dysg dan arweiniad y plentyn. Mae’r daflen wybodaeth hefyd yn cynnwys atodiad defnyddiol sy’n amlinellu ymchwil ar sut y mae chwarae’n cefnogi dysg, datblygiad, gweithgarwch corfforol, iechyd a lles plant.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld

Taflen wybodaeth | 16.05.2023

Chwarae: Iechyd meddwl a lles Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Taflen wybodaeth am sut mae chwarae'n cyfrannu at iechyd meddwl a lles emosiynol plant ac arddegwyr.

Gweld

Taflen wybodaeth | 18.04.2023

Chwarae mewn ysbytai Chwarae mewn ysbytai

Taflen wybodaeth sy'n disgrifio rôl yr arbenigwr chwarae iechyd wrth gefnogi proses chwarae sy’n helpu plant sâl i gyfaddasu i leoliad gofal iechyd.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors