Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae – trosolwg

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

18.04.2023

Darllen yr adnodd

Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae – trosolwg

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Mawrth 2015

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at weithwyr chwarae ac mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae.

Mae’n cynnig trosolwg o’r Egwyddorion Gwaith Chwarae, sy’n sefydlu’r fframwaith proffesiynol a moesegol ar gyfer gwaith chwarae. Mae’n disgrifio datblygiad yr Egwyddorion Gwaith Chwarae yn ogystal â’r berthynas rhwng etheg a gwaith chwarae.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld

Taflen wybodaeth | 16.05.2023

Chwarae: Iechyd meddwl a lles Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Taflen wybodaeth am sut mae chwarae'n cyfrannu at iechyd meddwl a lles emosiynol plant ac arddegwyr.

Gweld

Taflen wybodaeth | 18.04.2023

Chwarae mewn ysbytai Chwarae mewn ysbytai

Taflen wybodaeth sy'n disgrifio rôl yr arbenigwr chwarae iechyd wrth gefnogi proses chwarae sy’n helpu plant sâl i gyfaddasu i leoliad gofal iechyd.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors