Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Resources Library

Ffocws ar chwarae – Cefnogi’r hawl i chwarae mewn ysgolion

Pwnc

Briefing

Dyddiad cyhoeddi

01.03.2023

Darllen yr adnodd

Ffocws ar chwarae – Cefnogi’r hawl i chwarae mewn ysgolion

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Mawrth 2023

Mae’r papur briffio hwn wedi ai anelu at benaethiaid, athrawon a llywodraethwyr ysgolion. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i bawb sy’n gyfrifol am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae.

Mae’n egluro rôl allweddol chwarae plant wrth hybu iechyd meddwl positif, ac mae’n archwilio sut all ysgolion hyrwyddo chwarae plant.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors