Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Resources Library

Ffocws ar chwarae – Cynghorau tref a chymuned

Pwnc

Briefing

Dyddiad cyhoeddi

01.06.2021

Darllen yr adnodd

Ffocws ar chwarae – Cynghorau tref a chymuned

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Mehefin 2021

Mae’r papur briffio hwn wedi ai anelu at gynghorau tref a chymuned.

Mae’n darparu gwybodaeth ar sut i gefnogi cyfleoedd gwell i blant chwarae yn eu cymunedau. Mae plant a phlant yn eu harddegau angen – ac mae ganddynt hawl i – gael amser a mannau o safon i chwarae fel rhan o’u bywydau bob dydd yn eu cymunedau eu hunain. Mae cynghorau tref a chymuned yng Nghymru, ac felly gynghorwyr hefyd, mewn sefyllfa ddelfrydol i fod yn hyrwyddwyr chwarae ar ran y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac yn byw ynddynt.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors