Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Staff y blynyddoedd cynnar yn gweithio dwy swydd fel anghenraid

Date

30.06.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dywedodd mwy na hanner o lleoliadau blynyddoedd cynnar fod staff yn gweithio dwy swydd gyda chyflog isel fel y rheswm tebygol, yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Cwlwm.

Cafwyd 362 o ymatebion i’r arolwg o ar draws y 22 awdurdod lleol ac fe’i cynhaliwyd gan Arad Research.

Adroddwyd hefyd bod recriwtio a chadw yn heriol, gyda 54% o ddarparwyr angen recriwtio gweithwyr yn 2021 oherwydd ymadawiadau.

Wrth ymateb i’r canlyniadau, dywedodd Cwlwm – sy’n consortiwm o bum mudiad gofal plant arweiniol yng Nghymru:

‘Bydd Cwlwm yn dal i gyflwyno’r achos fod gofal plant yn sylfaen bwysig i deuluoedd ac i’r economi yng Nghymru, yn cael ei chydnabod fel rôl gweithiwr hanfodol er mwyn i blant a Chymru ffynnu. 

‘Bydd Cwlwm yn eiriol dros fuddsoddiad a chyllid i gynyddu cyflogau ar draws y sector ac i ymestyn mynediad i ddarpariaeth ar draws Cymru.’

Rhagor o wybodaeth.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors