Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Recriwtio: Bwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru

Date

23.02.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn goruchwylio rhedeg Chwarae Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein amcanion mewn modd effeithiol ac effeithlon yn unol â’r gyfraith.

Rydym yn gofyn am enwebiadau i lenwi tri lle ar Fwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru o 30 Mawrth 2023.

Mae hwn yn gyfle i gyfrannu at lywodraethu sefydliad cenedlaethol sy’n eiriol dros Gymru chwarae-gyfeillgar a hyrwyddo hawl plant i chwarae.

Yn Chwarae Cymru rydym am weithio gyda’n gilydd i hyrwyddo amgylchedd gweithio cynhwysol, sy’n denu’r ystod ehangaf o ymgeiswyr ar gyfer rolau staff ac ymddiriedolwyr ac mae hyn yn arwydd o’n hymrwymiad i ddathlu a hyrwyddo amrywiaeth. Trwy fabwysiadu’r agwedd cynhwysol hwn, mae Chwarae Cymru’n sicrhau ein bod yn denu’r gronfa fwyaf amrywiol o ddoniau a phrofiad.

Os hoffech gael eich ystyried i’ch penodi, neu os hoffech enwebu rhywun arall i’w penodi, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen enwebu drwy ebost os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau: 17 Mawrth 2023

Lawrlwytho gwahoddiad Enwebu a Phenodi Bwrdd Ymddiriedolwyr

Lawrlwytho ffurflen enwebu

Lawrlwytho manyleb Ymddiriedolwr

Lawrlwytho Cylch Gorchwyl ar gyfer y Bwrdd Ymddiriedolwyr

Lawrlwytho Côd ymddygiad y Bwrdd Ymddiriedolwyr

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors