Cysylltwch â ni
Cym | Eng

News

Ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i’r ddeddfwriaeth ar ofal cymdeithasol – crynodeb o’r ymatebion

Date

28.06.2023

Category

News

Archwiliwch

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi crynodeb o ymatebion i’r ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth sylfaenol sy’n ymwneud â gofal cymdeithasol a gofal iechyd parhaus.

Mae’r newidiadau arfaethedig yn canolbwyntio ar bedwar maes:

  • dileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal
  • cyflwyno taliadau uniongyrchol ar gyfer oedolion sy’n gymwys i gael gofal iechyd parhaus y GIG
  • ehangu’r dyletswyddau gorfodol i hysbysu am blant ac oedolion sy’n wynebu risg;
  • diwygio’r drefn reoleiddio ar gyfer darparwyr gwasanaethau, unigolion cyfrifol a’r gweithlu gofal cymdeithasol (yn cynnwys estyn y diffiniad o ‘weithiwr gofal cymdeithasol’ i gynnwys gweithwyr gofal plant a chwarae).

Derbyniodd yr ymgynghoriad, a gynhaliwyd rhwng Awst a Thachwedd 2022, 200 o ymatebion gan amrywiaeth o unigolion a sefydliadau, gan gynnwys Chwarae Cymru.

Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS:

‘Bydd y materion a godwyd yn yr ymarfer ymgynghori hwn yn hysbysu datblygiad pellach ein polisi a’n deddfwriaeth yn ymwneud â’r meysydd dan sylw, a byddwn yn parhau i feithrin cysylltiadau â’n partneriaid cyflawni ac eraill sy’n ceisio gwella gofal cymdeithasol a gofal iechyd parhaus yng Nghymru.’

Rhagor o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors