Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

Date

18.10.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau, fideos a phodlediadau diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

Chwarae’n greadigol wrth helpu plant sy’n cael eu heffeithio gan ganser
Lowri Larsen, golwg360

Mae’r erthygl hon yn trafod y gwaith y mae’r Joshua Tree yn ei wneud i gefnogi plant sy’n byw â chanser a’u theuluoedd, gan gynnwys chwarae creadigol.

Darllen yr erthygl

Without play, can hospitals be bad for your child’s health?
Cathy Gilman, Starlight Children’s Foundation

Mae’r erthygl blog hon yn archwilio pwysigrwydd chwarae i blant yn yr ysbyty, ac effaith profiadau ysbyty heb chwarae.

Darllen yr erthygl

‘Mum, can you play with me?’ It’s important to play with your kids but let them make the rules
Victoria Whittington, The Conversation

Mae’r erthygl hon yn canolbwyntio ar ba mor bwysig yw hi i rieni gymryd yr amser i chwarae gyda phlant, a gadael i’w plentyn arwain y chwarae.

Darllen yr erthygl

This is how Lego braille bricks are helping vision-impaired children to read, learn and play
Emma Charlton, World Economic Forum

Mae’r erthygl hon yn trafod sut mae Lego Braille Bricks yn cefnogi plant sydd ag amhariad ar y golwg i chwarae, dysgu a chyfathrebu.

Darllen yr erthygl

Playing outdoors: What do children do, where and with whom?
Gerben Helleman, Ivan Nio a Sanne I. de Vries, Journal of Childhood, Education & Society

Mae’r astudiaeth ymchwil hon yn archwilio ble mae plant yn chwarae yn yr awyr agored, gyda phwy a pha fath o weithgareddau y maent yn eu perfformio yno.

Darllen yr erthygl

New Play Specialists changing children’s lives at Oxford John Radcliffe Hospital
Stacey Poole, ITV Meridian

Gwylio’r rhaglen

Lego Braille bricks ‘let me play with grandkids’
Dean McLaughlin, BBC News

Darllen yr erthygl

The Play Well Podcast: Dungeons & Dragons
Jenny Lester, Debs Barrie and Andrew Hay, Play Scotland

Gwrando ar y podlediad

The Power Of Sensory Play In Childhood Development
Jennifer Palumbo, Forbes

Darllen yr erthygl

The risk-taking activity that ‘helicopter parents’ should allow their kids to experience
Tonia Gray, Jaydene Barnes a Marion Sturges, Western Sydney University ar gyfer CNN Health

Darllen yr erthygl

Understanding Children’s Play: Wisdom from a Preschool Teacher
Jennifer Kales, Chicago Parent

Darllen yr erthygl

Allowing children in hospital to play ‘could reduce mental health problems’
ITV News

Darllen yr erthygl

My daughter’s school punishes attendance by cutting outside playtime – it’s ridiculous
Allegra Chapman, iNews

Darllen yr erthygl

Playful Brains: Early Years Play Shapes Children’s Futures
Becky Parker-Ellis, Neuroscience News

Darllen yr erthygl

A case study of young children’s play negotiations in free play
Patricia Donner, Early Years – An International Research Journal

Darllen yr erthygl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors