Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

Date

13.06.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

Play Wales paper examines the role of play in society
Simon Weedy, Child in the City

Mae’r erthygl hon yn adrodd ar gyhoeddiad papur briffio Chwarae Cymru, Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru.

Darllen yr erthygl

Play helps children practice key skills and build their strengths
Claire McCarthy, MD., Harvard Health Publishing

Mae’r erthygl hon yn archwilio sut mae chwarae o bob math yn helpu plant ac arddegwyr mewn nifer o ffyrdd, megis hybu swyddogaeth weithredol a rheoleiddio hwyliau.

Darllen yr erthygl

Around the world, cities are seeing the benefits of creating more space for children to play
Gabriella Jozwiak, Equal Times

Mae’r erthygl hon yn trafod cynllunio a dylunio trefol gwael, ac yn edrych ar fentrau ledled y byd i wella mannau chwarae i blant.

Darllen yr erthygl

Get Outside and Play (and Learn!)
Cara DiYanni, Psychology Today

Mae’r erthygl hon yn edrych ar sut mae addysg awyr agored reolaidd yn gwella chwilfrydedd plant a’u cysylltiad â byd natur.

Darllen yr erthygl

Children’s perspectives on their play experiences during the COVID-19 pandemic: A video-based interview study
Kelsey Graber, Christine O’Farrelly and Paul Ramchandani, University of Cambridge, Wiley Online Library

Darllen yr erthygl

Playful Streets: How parents are reclaiming their local roads for their children to play
Sylvia Thompson, The Irish Times

Darllen yr erthygl

The power of play in developing children’s skills
Patricia Taculao, Manila Standard

Darllen yr erthygl

Scary and Unstructured Play Builds Resilience in Kids
Coltan Scrivner, Psychology Today

Darllen yr erthygl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors