Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Adnodd hunanadrodd data newydd ar gyfer gofal plant a chwarae

Date

21.11.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi lansio adnodd data newydd sy’n cyflwyno’r holl wybodaeth a gasglwyd drwy ei Datganiadau Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) rhwng 2020 a 2023.

Mae’r SASS yn cael ei gwblhau’n flynyddol gan bob darparwr gofal plant a chwarae cofrestredig yng Nghymru. Mae’r adnodd hunanadrodd data gofal plant a chwarae yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol gan 2790 o ddarparwyr cofrestredig ac yn cynnwys data ar bopeth, o hyfforddiant a chymwysterau i’r fframweithiau ansawdd a ddefnyddir. Mae’r adnodd hefyd yn amlinellu’r nifer o bobl sy’n gweithio yn y sector gofal plant a chwarae a nifer y swyddi gwag.

Dim ond ar lefel awdurdodau lleol y mae’r data ar gael. Mae hyn yn golygu y caiff enwau’r lleoliadau unigol eu hamddiffyn.

Mae fideo byr ar sut i ddefnyddio’r adnodd hefyd ar gael i’w weld ar-lein.

Rhagor o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors