Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Rhaglen Kellogg’s Breakfast Club Grants

Date

07.03.2024

Category

Ariannu

Ariannu: Rhaglen Kellogg’s Breakfast Club Grants

Archwiliwch

Mae Kellogg’s ynghyd â Forever Manchester yn cynnig grantiau o hyd at £1,000 i glybiau brecwast ysgolion, i’w helpu i ddarparu brecwast i blant mewn angen.

I fod yn gymwys, rhaid i glybiau brecwast fod wedi’u lleoli mewn a’u rhedeg gan ysgol yn y DU, ac wedi’u hanelu at ddisgyblion rhwng dosbarth derbyn a blwyddyn 13.

Mae nifer cyfyngedig o grantiau ar gael felly rhoddir blaenoriaeth i ysgolion sydd â naill ai:

  • 35% ac uwch o blant sy’n gymwys i gael cinio ysgol am ddim, neu
  • ysgolion sydd wedi’u lleoli mewn ardal sydd wedi’i dosbarthu fel un sy’n disgyn yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig. Gallwch ddarganfod a yw hyn yn berthnasol i’ch ysgol chi trwy ddilyn y cyfarwyddiadau y gallwch ddod o hyd iddynt trwy glicio yma.

Dim ond un cais y gall y rhaglen ei dderbyn fesul ysgol, fesul blwyddyn academaidd.

Ni all y rhaglen dderbyn ceisiadau gan ysgolion sy’n talu ffioedd.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors