Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Iechyd meddwl gwell i blant sy`n dysgu chwarae`n dda gydag eraill dan oedran ysgol

Date

16.06.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Gallai rhoi mynediad at gyfleoedd â chefnogaeth dda i chwarae gyda chyfoedion, megis cylchoedd chwarae, i blant ifanc a allai fod yn agored i broblemau iechyd meddwl fod o fudd sylweddol i’w hiechyd meddwl hir dymor, yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Caergrawnt.

Canfu astudiaeth bedair blynedd o bron i 1,700 o blant fod y rhai sy’n dangos gwell gallu i chwarae gyda chyfoedion yn dair oed yn gyson yn dangos llai o arwyddion o iechyd meddwl gwael yn ddiweddarach yn eu plentyndod.

Adroddodd ymchwilwyr yn y Play in Education, Development and Learning (PEDAL) Centre yng Nghyfadran Addysg y brifysgol fod plant sy’n chwarae’n dda gydag eraill yn mynd ymlaen i gael llai o orfywiogrwydd, llai o broblemau ymddygiad ac emosiynol yn ôl rieni ac athrawon, a’u bod yn llai tebygol i ymladd neu i anghytuno â phlant eraill.
Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors