Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Gohirio SASS tan 2023

Date

30.05.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi gohirio’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) nesaf tan fis Ionawr 2023.

Mae AGC wedi cymryd y penderfyniad hwn i leihau rhywfaint o’r pwysau ar y sector ar adeg anodd iawn a rhoi mwy o amser i Arolygiaeth Gofal Cymru baratoi’n iawn ar gyfer y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth nesaf.

Wrth gyhoeddi’r penderfyniad, dywedodd Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae AGC, Kevin Barker:

‘Ein bwriad yw agor y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth i’w gwblhau ar yr un pryd yn y blynyddoedd i ddod – Ionawr yn rhedeg i fis Chwefror. Bydd cadw at amserlen gyson ar gyfer y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn ein galluogi i’w ddatblygu ymhellach i gynnwys mwy o gwestiynau tebyg i “gyfrifiad” gan ystyried data ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.’

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors