Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Warburtons Community Grants

Date

26.06.2024

Category

Ariannu

Ariannu: Warburtons Community Grants

Archwiliwch

Mae Warburtons Community Grants yn cynnig grantiau bach o hyd at £400 i elusennau lleol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban sy’n ceisio gwella eu cymunedau. Rhaid i’r gwelliannau hyn ganolbwyntio ar un o’r meysydd blaenoriaeth canlynol:

  • Iechyd – cefnogi teuluoedd i ofalu am ei gilydd a byw bywydau iach
  • Lle – cefnogi teuluoedd i ffynnu mewn cymunedau sy’n fwy diogel, gwyrddach a mwy cynhwysol
  • Sgiliau – cefnogi teuluoedd i ennill sgiliau defnyddiol ar gyfer bywyd a gwaith.

Gellir defnyddio’r grantiau ar gyfer rhywbeth penodol a fydd o fudd i’r achos, megis offer neu brosiect.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r rownd ariannu ddiweddaraf: 5 Awst 2024

Mwy o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors