Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: The Phoenix Way – Rownd Plant a Phobl Ifanc

Date

15.11.2023

Category

Ariannu

Ariannu: The Phoenix Way – Rownd Plant a Phobl Ifanc

Archwiliwch

Mae The Phoenix Way, a arweinir gan The Ubele Initiative ac a gefnogir gan Global Fund for Children, yn fenter rhoi grantiau sydd â’r nod o drawsnewid cymunedau Du a lleiafrifol ar sail hil yn y DU. Mae’r mudiad yn cynnig grantiau rhwng £30,000 a £50,000 ar gyfer mudiadau a phrosiectau cymunedol yng Nghymru a Lloegr sy’n cefnogi plant a phobl ifanc.

I fod yn gymwys, rhaid i brosiectau fodloni’r meini prawf canlynol:

  • cael eu harwain gan gynrychiolwyr cymunedau Du a/neu lleiafrifol ar sail hil a gweithio o fewn cymunedau Du a/neu lleiafrifol ar sail hil
  • gydag incwm blynyddol o £150,000 y flwyddyn neu lai
  • bod yn cynnig prosiect sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc 18 oed neu iau
  • bod yn cynnig prosiect sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd mewn perygl mawr o ddod yn rhan o drais.

Bydd y gronfa yn cefnogi amrywiaeth o grwpiau, gan gynnwys mudiadau gwirfoddol neu gymunedol anghofrestredig, elusennau cofrestredig, cwmnïau di-elw, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol (CIC), a Sefydliadau Corfforedig Elusennol (CIO).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Rhagfyr 2023.

Rhagor o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors