Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Y Grocers’ Charity

Date

12.06.2024

Category

Ariannu

Ariannu: Y Grocers’ Charity

Archwiliwch

Mae’r Grocers’ Charity fel arfer yn darparu grantiau untro o hyd at £5,000 ar gyfer elusennau cofrestredig yn y DU sy’n gweithio mewn meysydd sy’n cynnwys plant a phobl ifanc, anabledd, iechyd a lleddfu tlodi.

Eleni, un o feysydd ffocws allweddol y gronfa yw elusennau sy’n cefnogi ieuenctid, fel y rhai sy’n helpu i atal troseddau ieuenctid ac aildroseddu.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 6 Medi 2024.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors