Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Skipton Building Society Charitable Foundation

Date

09.07.2024

Category

Ariannu

Ariannu: Skipton Building Society Charitable Foundation

Archwiliwch

Mae Skipton Building Society Charitable Foundation yn cynnig grantiau o hyd at £6,000 i elusennau sy’n anelu at wella lles ac addysg plant ac oedolion yng nghymunedau’r DU.

I fod yn gymwys, rhaid i elusennau fod wedi’u cofrestru yn y DU. Rhaid i bwrpas yr elusen gyd-fynd ag un o’r meini prawf canlynol:

  • bod o fudd i blant ac oedolion, yn enwedig y rhai sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig, trwy addysg i ddatblygu sgiliau craidd a chefnogi lles ac iechyd meddwl
  • bod o fudd i les plant ac oedolion drwy atal neu leihau tlodi a digartrefedd yn y gymuned
  • cefnogi’r henoed a gwella eu lles.

Rhaid i geisiadau ariannu eitemau neu weithgareddau sydd o les gwirioneddol i’r buddiolwyr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r rownd ariannu ddiweddaraf: 31 Gorffennaf 2024.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors