Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Henry Smith Charity – grantiau gwyliau i blant

Date

29.11.2023

Category

Ariannu

Ariannu: Henry Smith Charity – grantiau gwyliau i blant

Archwiliwch

Mae’r Henry Smith Charity yn cynnig grantiau i gefnogi teithiau hamdden neu wyliau i grwpiau o blant sy’n profi anfantais neu sydd ag anableddau.

Gall ysgolion, grwpiau ieuenctid, sefydliadau dielw ac elusennau wneud ceisiadau. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sydd o fudd i blant sy’n byw yn yr 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig y DU.

Gall grantiau dalu am daith diwrnod neu breswyl hirach o hyd at saith diwrnod. Rhaid i’r rhain ddigwydd o fewn y DU, a rhaid i blant fod yn 13 oed neu iau. Ni all y gronfa dalu am deithiau sy’n canolbwyntio ar addysg yn hytrach na hwyl, teithiau i deuluoedd neu i blant unigol, neu gostau rhedeg cynlluniau chwarae neu wyliau.

Derbynnir ceisiadau rhwng 27 Tachwedd 2023 a 19 Mawrth 2024 ar gyfer teithiau a gynhelir rhwng 15 Ionawr a 30 Ebrill 2024.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors