Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Plant mewn Angen – Costau Craidd

Date

08.06.2023

Category

Ariannu

Ariannu: Plant mewn Angen – Costau Craidd

Archwiliwch

Mae ffrwd ariannu Costau Craidd Plant mewn Angen yn cefnogi gwariant sefydliadol a gweinyddol hanfodol elusennau a mudiadau nid-er-elw sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc 18 oed neu iau yn y DU.

Gellir gwario’r cyllid Core Costs ar weithrediadau canolog o ddydd i ddydd mudiadau. Gallai’r rhain gynnwys:

 • rheolaeth a gweinyddiaeth
 • adnoddau dynol a chyflogres
 • costau swyddfa gyffredinol
 • cyfrifeg ac archwilio
 • cyfathrebu ac allgymorth
 • monitro, gwerthuso a dysgu
 • costau llywodraethu, rheoleiddio a chydymffurfio.

Bydd y bobl a’r mudiadau sy’n gymwys ar gyfer y gronfa yn rhai sy’n:

 • gweithio gyda phlant a phobl ifanc 18 oed ac iau
 • gweithio yng nghanol eu cymunedau, yn enwedig ar adegau o argyfwng
 • rhoi plant a phobl ifanc wrth wraidd popeth a wnânt, o ddylunio i gyflenwi
 • mynd i’r afael â’r heriau y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu, gan feithrin eu sgiliau a’u gwytnwch
 • grymuso plant a phobl ifanc, ac ymestyn eu dewisiadau mewn bywyd
 • yn awyddus i barhau i ddysgu am a datblygu eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc
 • wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc.

Gall ymgeiswyr i’r rhaglen hon wneud cais am grantiau am hyd at dair blynedd. Nod trefnwyr y cynllun yw gwneud penderfyniadau cyflymach am grantiau o £15,000 neu lai y flwyddyn.

Nid oes cyfyngiad amser ar geisiadau i’r cynllun grant hwn.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors