Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Asda Foundation – Investing in Spaces and Places Grant

Date

10.07.2024

Category

Ariannu

Ariannu: Asda Foundation – Investing in Spaces and Places Grant

Archwiliwch

Mae’r Asda Foundation – Investing in Spaces and Places Grant yn cynnig hyd at £25,000 i elusennau sydd eisiau gwella neu drawsnewid mannau cymunedol lleol.

Gall fudiadau ac elusennau a arweinir gan y gymuned sy’n cefnogi pobl leol wneud cais am y grant. Nod y sefydliad yw sicrhau bod pob mudiad sydd yn ymgeisio:

  • yn wir i’w cenhadaeth gymunedol, gyda nodau clir y maent yn ymdrechu’n gyson i’w cyflawni
  • yn rhedeg yn effeithlon, gyda phrosesau ar waith i gydymffurfio â gofynion dielw a’r sgiliau a’r gallu i gyflawni eu nodau
  • yn ganolbwyntio ar bobl, gydag unigolion wrth wraidd yr hyn a wnânt a pham, tra’n hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
  • â ffocws lleol, gyda lle i’r gymuned leol, darparu gwasanaethau a chymorth i fuddiolwyr lluosog, ac addasu i newid.

Mae’r sylfaen yn arbennig yn annog ceisiadau gan grwpiau sydd:

  • wedi eu lleoli mewn ardal o amddifadedd
  • yn gynhwysol ac yn annog amrywiaeth
  • yn mynd i’r afael â thlodi bwyd
  • yn mynd i’r afael â throseddau/ymddygiad gwrthgymdeithasol lleol
  • cael effaith amgylcheddol gadarnhaol.

I fod yn gymwys, rhaid i fudiadau fod â chyfanswm incwm o lai na £100,000, presenoldeb lleol gweladwy, a heb dderbyn grant Investing in Spaces and Places yn flaenorol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Gorffennaf 2024

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors