Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Comisiynydd Plant newydd i Gymru

Date

11.01.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Rocio Cifuentes fydd Comisiynydd Plant newydd Cymru. Bydd yn cychwyn yn y swydd ym mis Ebrill 2022, pan fydd cyfnod Sally Holland fel y Comisiynydd Plant yn dod i ben.

Ar hyn o bryd, Rocio Cifuentes yw prif weithredwr Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST), sef y prif sefydliad sy’n rhoi cymorth i gymunedau du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol yng Nghymru.

Mae’r Comisiynydd Plant yn gyfrifol am hyrwyddo a diogelu hawliau plant, a sicrhau bod polisïau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru o fudd i blant a phobl ifanc.

Wrth gyhoeddi’r newydd, dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford:

‘Nawr, yn fwy nag erioed o’r blaen, mae’n rhaid i’n penderfyniadau ni, fel Llywodraeth Cymru, adlewyrchu lleisiau plant a phobl ifanc. Rwy’n falch mai Rocio Cifuentes, ein Comisiynydd newydd, fydd yn gwneud y rôl bwysig hon.’

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors