Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Chwarae dros Gymru newydd

Date

09.02.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae’r rhifyn hwn o’n cylchgrawn yn rhoi sylw i esiamplau o blant yn cael mynediad i enydau chwareus mewn amrywiaeth o leoedd – o fannau cyhoeddus, i atyniadau i deuluoedd megis sŵau ac amgueddfeydd, i fannau sy’n llawn ansicrwydd fel ysbytai a charchardai i oedolion.

Mae’r rhifyn Mannau chwareus yn cynnwys:

  • Golygyddol gwadd gan ein Cadeirydd newydd, Keith Towler
  • Dathlu pen-blwydd Sylw Cyffredinol rhif 17
  • Creu mannau chwarae cydnerth, a ysgrifennwyd gan Ddylunydd Tirwedd Cartrefi Conwy, Matt Stowe
  • Ymchwil ac arbrofi yn Sŵ Caer, a ysgrifennwyd gan Mike Barclay a Ben Tawil o Ludicology
  • Chwarae fel moddion, a ysgrifennwyd gan Bennaeth Chwarae Starlight, Laura Walsh
  • Creu amgueddfeydd ac atyniadau chwarae-gyfeillgar yn Sir Fynwy, a ysgrifennwyd gan Karin Molson a Becky Hall o MonLife
  • Plant carcharorion yn dylunio ardal chwarae awyr agored, a ysgrifennwyd gan Hayley Morris a Julie Williams o Wasanaethau Teuluoedd ‘Invisible Walls’
  • Gwersyll Gwyllt – esiampl o gymuned chwareus ym Mlaenau Gwent.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors