Cysylltwch â ni
Cym | Eng

News

Arolwg gofal plant a chwarae

Date

09.08.2023

Category

News

Archwiliwch

Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed gan gweithwyr proffesiynol gofal plant a gwaith chwarae am eu profiadau o weithio yn y sector yng Nghymru.

Amcan yr ymchwil yw i wella dealltwriaeth o’r gweithlu gan ddatblygu darlun manwl o faint a demograffeg y sector. Bydd y darganfyddiadau yn goleuo polisi yng Nghymru, yn enwedig sut i gefnogi a datblygu’r sector nawr a dros y pum mlynedd nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Alma Economics i ddarparu’r ymchwil yma. Fel rhan o hwn, maent rydym yn gwahodd ymarferwyr a rheolwyr y sector gofal plant a gwaith-chwarae i rannu ei barnau trwy holiadur byr. Bydd yr arolwg yn hollol ddienw ac yn cymryd llai na 10 munud.

Ar ddiwedd yr arolwg, cewch gyfle i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan mewn cyfweliad neu grŵp ffocws i drafod eich barn a’ch profiadau yn fwy manwl.

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion: 10 Medi 2023.

Rhagor o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors