Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Atal dros dro sgoriau cyhoeddiedig arolygiadau gofal plant a chwarae

Date

24.01.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi atal dros dro cyhoeddi graddau yn eu hadroddiadau arolygu ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae. Daeth yr atal dros dro i rym ar 19 Ionawr 2022.

Mae AGC yn cydnabod y pwysau presennol ar ddarparwyr a achoswyd gan y pandemig ac yn ymwybodol bod Gweinidogion Cymru wedi caniatáu llacio dros dro rhai anghenion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol (NMS) ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed.

Wrth gyhoeddi’r newid, dywed AGC:

‘Rydym yn parhau i fod yn sicr o werth sgoriau cyhoeddedig wrth gyfleu neges glir am ansawdd y ddarpariaeth ac wrth helpu i hyrwyddo gwelliant. O ganlyniad, byddwn yn adolygu’r penderfyniad hwn yn fanwl ac yn bwriadu ailddechrau cyhoeddi sgoriau eto ym mis Ebrill.’

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors