Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru

Pwnc

Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Tachwedd 2020

Mae’r cynllun hwn yn cynnwys blaenoriaethau ar gyfer cynyddu sgiliau’r gweithlu yn ymwneud â chwarae plant. Mae’r cynllun ar gyfer y rheini sy’n gweithio wyneb-yn-wyneb â phlant a’r rheini y mae eu gwaith yn effeithio ar ble mae plant yn chwarae.

Mae’r cynllun yn cynnwys:

  • Diffiniadau clir a chryno o’r gweithlu gwaith chwarae a’r gweithlu chwarae
  • Heriau i fynd i’r afael â hwy ar gyfer y gweithlu gwaith chwarae a’r gweithlu chwarae
  • Blaenoriathau strategol ac gweithrediadol Chwarae Cymru ar gyfer y gweithlu gwaith chwarae a’r gweithlu chwarae.

Er mwyn gweithredu y cynllun datblygu’r gweithlu hwn byddwn yn gweithio gyda amrywiaeth o bartneriaid, gan gynnwys lleoliadau gwaith chwarae, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, ac mudiadau gofal plant a gwaith chwarae.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 22.11.2023

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022 Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Adroddiad ymchwil o wybodaeth o arolygon a gwblhawyd gan blant yng Nghymru fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae 2022

Gweld

Ymchwil | 06.06.2023

Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol

Cyflwyniad i ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru.

Gweld

Ymchwil | 27.03.2023

Astudiaeth Gweithlu Chwarae Cymru 2021 Astudiaeth Gweithlu Chwarae Cymru 2021

Astudiaeth sy'n cynnig cipolwg ar y gweithlu chwarae yng Nghymru.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors