Cym | Eng

Digwyddiad arall

Datblygiad pobl ifanc yn eu harddegau a sut i ymgysylltu â nhw a’u hymennydd

Dyddiad

12/09/2024

Amser

9:30am - 4:00pm

Pris (aelod)

£98

Pris (ddim yn aelod)

£98

Trefnydd

Plant yng Nghymru

Lleoliad

Ar-lein

Mae’r cwrs hwn yn edrych ar yr arddegau yn nhermau datblygiad corfforol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol. Gall edrych ar y materion sydd dan sylw a ffyrdd o’u deall helpu i ymgysylltu â phobl ifanc a’u cefnogi’n effeithiol.

Nodau:

  • dealltwriaeth o gyfnodau datblygiad – deallusol a sosio-emosiynol
  • cyfathrebu – sut mae siarad ag arddegwyr
  • adeiladu perthnasoedd – meithrin ymddiriedaeth, dysgu cyd-drafod, pennu ffiniau
  • deall ffactorau straen – pwysau cyfoedion, rhyw a pherthnasoedd, camddefnyddio sylweddau, bwlio, camdriniaeth a thrawma
  • sut mae hybu annibyniaeth a gwydnwch

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gydag arddegwyr ac sydd eisiau deall sut mae eu hymennydd yn gweithio a sut mae hynny’n dod i’r amlwg yn eu hymddygiad.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors