Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiad Chwarae Cymru

Digonolrwydd cyfleoedd chwarae – deall eich rôl o ran y ddyletswydd statudol

Dyddiad

15-05-2024

Amser

9:30am - 4:00pm

Pris (aelod)

£0

Pris (ddim yn aelod)

£0

Trefnydd

Chwarae Cymru gyda swyddogion digonolrwydd chwarae awdurdod lleol

Lleoliad

Stadiwm rygbi Parc Eirias, Bae Colwyn

Mae cael cyfle i chwarae’n rhan bwysig o blentyndod hapus ac iach i bob plentyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi deddfu er mwyn cefnogi chwarae plant. Mae Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i asesu a, chyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol, sicrhau cyfleoedd digonol i blant chwarae.

Mae cymaint o benderfyniadau polisi yn effeithio ar allu plant i chwarae. Mae digonolrwydd ac ansawdd chwarae yn effeithio hefyd ar ddeilliannau ar gyfer meysydd polisi eraill.

Bydd y gynhadledd hon yn:

  • cynnig trosolwg o’r ddyletswydd statudol
  • rhannu ymarfer sy’n ymwneud â digonolrwydd chwarae o ar draws y rhanbarth a gweddill Cymru
  • Cyfrannu at ddealltwriaeth gyffredinol am ddigonolrwydd chwarae ar draws adrannau perthnasol yr awdurdod lleol
  • rhoi cyfle i weithio a chynllunio â’ch gilydd o fewn eich awdurdod lleol a gyda eraill mewn rolau tebyg ar draws y rhanbarth.

Mae’r gynhadledd wedi ei hanelu at bobl sy’n gweithio ar lefel strategol mewn meysydd sydd â dylanwad ar chwarae, yn cynnwys:

  • iechyd y cyhoedd
  • addysg
  • cynllunio
  • priffyrdd / trafnidiaeth

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer cydweithwyr sy’n gweithio yn: Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam ac Ynys Môn.

 

Cwblhewch y ffurflen isod i archebu eich lle:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ym mha iaith hoffech chi gyfrannu i'r gynhadledd?
Ydych chi wedi darllen a deall y polisi archebu a chanslo, gan gynnwys yr amodau a thelerau?
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors