Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiad arall

Cynhadledd a Seremoni Gwobrwyo Gofal Plant All-Ysgol 2024

Dyddiad

06-03-2024

Amser

Gyda'r nos

Pris (aelod)

£0

Pris (ddim yn aelod)

£0

Trefnydd

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Lleoliad

Ar-lein

Nod y digwyddiad hwn yw cydnabod a dathlu rôl werthfawr gweithwyr chwarae, gwirfoddolwyr a rheolwyr wrth gefnogi plant i chwarae a theuluoedd i ffynnu.

Bydd enillwyr 10 categori’r gwobrau yn cael eu cyhoeddi a’u dathlu, yn ogystal a’r rhai sydd wedi ennill cymwysterau gwaith chwarae dros y flwyddyn.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys y siaradwyr gwadd canlynol:

  • Stephen Rule, @CymraegDoctor, doctorcymraeg.wales, a fydd yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a dysgu Cymraeg mewn clybiau gofal plant all-ysgol
  • Keith Towler, Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, a fydd yn trafod manteision chwarae a sut i annog rhieni i fanteisio ar gyfleoedd chwarae i’w plant gan ddefnyddio clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol.
  • Natalie Vater a Laura Williams, Rhondda Cynon Taf, ag arbenigedd mewn cefnogi lles plant a staff mewn clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol.

Gwahoddir mynychwyr i gyflwyno cwestiynau ar-lein i’r siaradwyr cyn y digwyddiad, i’w hateb ar y noson.

Mwy o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors