Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiad arall

Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae (L2APP)

Dyddiad

18/04/2024 - 23/04/2024

Amser

10:00am - 3:00pm

Pris (aelod)

£0

Pris (ddim yn aelod)

£0

Trefnydd

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs

Lleoliad

Sîr y Fflint

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad cyffredinol i waith chwarae. Dyma’r gofyniad mynediad ar gyfer llwybr Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith (P3) ac mae rhaid ei gwblhau’n llwyddiannus cyn symud ymlaen i’r cymwysterau eraill yn y gyfres.

Fel cymhwyster annibynnol, mae’n addas hefyd ar gyfer y bobl hynny sy’n gweithio mewn cynlluniau chwarae gwyliau. Mae’n cynnwys gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae, cynhwysiant, theori gwaith chwarae a chreu mannau i chwarae.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal dros dri diwrnod ar:

  • 18 Ebrill 2024
  • 19 Ebrill 2024
  • 23 Ebrill 2024

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

Cymhwystra:

  • yr hawl i weithio a byw yng Nghymru
  • wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae neu wirfoddoli.
  • dros 16 mlwydd oed
  • dim eisoes ar gwrs wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors